Biltokia

 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos

Boterearen zirkulua

Creado el
11 de Agosto de 2019 a las 13:14
Temas
Cohesión de grupo
Completar definiciones
Diagnósticos
Emociones
Evaluacion
Funcionamiento interno y horizontalidad
Identidad grupal
Reflexión
Valoraciones
Ubicación
Presencial
Duración (en minutos)
60
Mínimo número de personas
2
Máximo número de personas
30
Característica de grupo
En grupo ya creado
Autor
Nicola Foroni
Objetivo
 • Prozesuak zer baliotan oinarritu behar duen zehaztea eta adostea.
 • Adostasuna bilatzeko bideak lantzea.
 • Prozesu egoki bideratzeko eta baloratzeko elementuak izatea.
 • Taldea osatzea, eta taldearen beraren barne-harremanak islatzea eta aztertzea.
Descripción
 • Taldekideei honako galdera egingo diegu: Zein dira, zure ustez, prozesu honen oinarri izan beharko luketen eta bermatu beharko genituzkeen balioak?
 • Taldekide bakoitzak bi balio idatziko ditu, banakako ariketan, eta ondoren talde txikitan elkartuko dira.
 • Taldekide bakoitzak dagokion talde txikian bere balioak azaldu eta proposatuko ditu, eta horietatik guztietatik taldeak 3 balio hautatu eta adostu beharko ditu. Balio bakoitza orri batean idatziko dute.
 • Hortik aurrera, talde handian lan egingo dugu. Lurrean, zintarekin edo zeloarekin, zirkulu bat egingo dugu, eta taldekide guztiak zirkuluaren kanpoan kokatuko dira. Adostutako balio guztiak ere zirkuluaren kanpoko aldean kokatuko ditugu, lurrean.
 • Jarraian, ariketaren arauak azalduko ditugu: Ezin da hitz egin zirkuluan sartu gabe. Eta balioak ez ditugu zirkuluan sartuko adostutakoak izan arte.
 • Arauak azaldu ondoren, talde bakoitzak bere balioak azalduko ditu, eta zirkuluan sartu behar diren edo ez adostuko dugu. Proposatu diren guztietatik, talde handiak hautatu egin beharko du, eta 6 balio hautatu. Zirkuluan sartzeko garaian, bestalde, balio bakoitzari tamaina jakin bat eman beharko zaio, balio horrek duen garrantziaren eta pisuaren arabera. Tamaina aldatzeko, orriak moztu edo orriak erantsi litezke, edo beste eraren bat bilatu.
 • SHAIL momentua.

Adibide jakin honetan boterearen zirkulua taldearen balioak lantzeko erabili dugu, baina beste hainbat gai lantzeko ere erabil liteke, modu beretsuan.

Imprimir documento