Biltokia

 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos
 • Seleccionar todos Deseleccionar todos

Amarauna

Creado el
11 de Agosto de 2019 a las 12:59
Temas
Evaluacion
Reflexión
Valoraciones
Ubicación
Presencial
Duración (en minutos)
90
Mínimo número de personas
2
Máximo número de personas
30
Característica de grupo
En solitario o en parejas
Autor
Nicola Foroni
Objetivo
 • Taldeak prozesuarekiko dituen espektatibak ezagutzea.
 • Taldea osatzea.
 • Prozesua berriz bideratzeko eta baloratzeko elementuak izatea.
 • Prozesuarekin zerikusirik ez duten espektatibak argitzea.
Descripción

Hasieran bakarkako lana egingo dute taldekideek: bina txartel banatuko dizkiegu, eta txartel bakoitzean eraldaketa-prozesuaren inguruan duten espektatiba bana jasoko dute, idatzita edo marraztuta. - Bi espektatibak jaso ondoren, banan-banan, arbelean, horman edo lurrean kokatuko dituzte. Espektatiba bakoitza jartzeko unean, antzekoak direnen ondoan kokatuko da, eta antzekoak diren edo lotuta dauden espektatiba-multzoak osatuz joango dira, taldekide guztienak jaso arte. - Espektatiba-multzoak osatu ondoren, talde txikitan banatuta, osatutako lana aztertuko da eta aldaketak egin ahalko dira, baldin eta talde txiki horretako kideek aldaketa adosten badute. Azterketa bukatu eta aldaketak egin ondoren, bigarren itzulia egingo da, talde osoa elkartuta, eta oraingoan soilik aldaketa garrantzitsuak egin ahalko dira. Aldaketak egiteko, talde osoak ontzat eman beharko ditu. - Hurrengo urratsa multzoen arteko loturak egitea izango da. Horretarako, arestian osatutako talde txiki bakoitzari kolore bat esleituko zaio eta kolore hori erabilita (errotulagailuen bidez, edo artilezko harien bitartez, edo…) espektatiba multzoen arteko loturak eta harremanak irudikatuko ditu. Lan hori egin ondoren, talde bakoitzak bere ekarpenaren inguruko argibideak eta azalpenak emango ditu. - Talde txikiek azalpenak eta argibideak eman ondoren, osatutako amarauna aztertuko da taldekide guztien artean. Azterketa hori, behar izanez gero, adierazle ezberdinen arabera ere egin liteke: sexua, lanpostua, taldekideen adina, hizkuntza-tipologia… Hala egitea erabakiz gero, adierazle bakoitzaren arabera jasotako ondorioak kolore jakin bateko txartel batean jasoko dira. Ondoren, adierazle bakoitza aztertuko da. - SHAIL momentua. - Prozesu osoaren bukaeran, azkeneko saioan, espektatibak baloratuko dira. Horretarako, espektatibak jasotzeko garaian sortutako amarauna gorde egingo dugu, eta azkeneko egunean berriz atera. Taldekide bakoitzak, betetako espektatiba bakoitzaren (edo espektatiba-multzoaren) inguruan biribil bat egingo du. Ariketa bukatu ondoren, emaitza ikusiko da: inguruan zenbat eta biribil gehiago erakutsi, orduan eta beteagoa egongo da espektatiba hori.

Adibide jakin honetan amarauna espektatibak lantzeko erabili dugu, baina beste hainbat gai lantzeko ere erabil liteke, modu beretsuan.

Imprimir documento